15.nov.2018

Agder: Klart språk i kommunesektoren med modulen "Fortsatt klart"

Praktisk informasjon
  • Tid: 15. - 16. november 2018 kl. 10.00 - 15.00
  • Sted: Quality Hotel Grand Kongsberg
  • Adresse: Chr. Augusts gt. 2, 3601 Kongsberg
Kart

Region: KS Agder | Quality Hotel Grand Kongsberg

Mange deltok på grunnkurset Klart Språk i januar 2017. Nå inviterer KS til to kursdager på Kongsberg 15. og 16. november på Kongsberg.

Kurset passer både for deg som har jobbet en del med klarspråk, og for nybegynnere. Du kan delta én eller begge dager. Hver kommune og fylkeskommune kan melde på to til fem deltakere.

Den første kursdagen gir en innføring i klarspråksprinsippene til deg som skal i gang med klarspråksarbeid, og blir en oppfriskning av kunnskapene for deg som har deltatt på kurs tidligere. Hvis du bare kan delta en av dagene, bør du velge denne som nybegynner. Dag to egner seg best hvis du har litt erfaring.

Den andre kursdagen bygger på den første og går grundigere gjennom utvalgte temaer. Hvis du bare kan delta en av dagene, bør du velge denne hvis du har vært på kurs tidligere. Dag én egner seg best for nybegynnere.

Dag 1: Klarspråk – hva, hvorfor og hvordan

Dette kurset gir en innføring i hva klarspråk er, hvorfor det er viktig, og hvordan vi kan bruke klarspråksprinsippene. Målet er å skrive forståelige og effektive tekster som kommuniserer godt med alle som bor og jobber i en kommune. I løpet av kursdagen knytter vi teori om klarspråk og god kommunikasjon til teksttyper som kunngjøringer, saksframlegg og vedtaksbrev. Vi ser på hvordan vi bygger opp gode tekster, hvordan vi henvender oss til leserne i dag, og hvordan vi formulerer oss presist og forståelig.  Vi jobber med reelle tekster fra ulike kommuner slik at de overordnede klarspråksprinsippene blir koblet til gjenkjennelige eksempler fra en kommunal skrivehverdag.

Kurset veksler mellom foredrag, diskusjon og praktisk arbeid individuelt og i mindre grupper.

Målgruppen for kurset er ledere, kommunikasjonsarbeidere og fagpersoner av ulike slag. Gjennom kurset blir du i stand til å sette i gang klarspråksarbeid og til å skrive leservennlige og effektive tekster i tråd med klarspråksprinsippene. Vi oppfordrer alle kommuner og fylkeskommuner til å sende flere deltakere på kurset, slik at dere kan samarbeide om klarspråkstiltak i etterkant.

Dag 2: Fortsatt klart

Fortsatt klart er et klarspråkskurs for deg som allerede har deltatt på grunnkurset Klart språk i kommunesektoren enten dagen før eller tidligere.

På dette kurset får du faglig påfyll, ideer til hvordan du kan jobbe videre med klarspråk i din egen (fylkes-)kommune, og du får mulighet til å utveksle erfaringer og ideer med andre klarspråksentusiaster.

Brukerinvolvering- og testing er et viktig tema på kurset: Hvordan kan vi involvere innbyggerne i kommunen i arbeidet med tekstene? Og gir det egentlig noen resultater? Du blir oppdatert på teori og praksis, og du får teste ulike metoder i praksis.

Andre temaer denne dagen er skriveregler, skriveverksteder og universell utforming av tekster – i tillegg til at vi ser nærmere på noen utvalgte teksttyper.

Program og lenke til påmelding til høyre på siden.

Invitasjon er sendt kommuner og fylkeskommuner i Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold.

Bindende påmeldingsfrist: 26. september.