11.okt.2018

Agder: Høringskonferanse Forebygging av voldelig ekstremisme, hatkriminalitet og sårbare samfunn

Praktisk informasjon
  • Tid: 11. oktober 2018 kl. 00.00 - 15.00
  • Sted: Arkivet Freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand
  • Adresse:

Region: KS Agder | Arkivet Freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand

På tvers av kommunegrenser og organisasjonstilhørighet inviterer vi alle som har blitt invitert til å svare på høringen på Strategiplanen til Arkivet Freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand torsdag 11. oktober 2018.

Vi ønsker at politisk ledelse og fagpersoner fra kommunene deltar sammen med representanter fra andre statlige, regionale, lokale og frivillige organisasjoner.

Vi har vært så heldige at Statssekretær Kristin Holm Jensen fra Kunnskapsdepartementet besøker oss. Denne dagen møter du også en representant fra KS, frivilligheten, en ordfører fra en stor og en liten kommune, Politimesteren, en Imam og en Teatersjef.

Hensikten med høringskonferansen er å samles om en god regional forebyggende strategi på feltet, skape forståelse for utfordringene samt stake ut videre kurs sammen. I tillegg ønsker vi å gi faglig påfyll for det videre arbeid.

I flere workshops har dere muligheten til å påvirke og bidra. I tillegg har vi en fagdel om belyser to sentrale utfordringer knyttet til strategiplanen.

Dere vil bli oppdatert av en spesialist på hvordan Den Nordiske Motstandsbevegelsen nå også retter seg inn i det politiske landskapet. Vår tidligere ambassadør til Saudi Arabia kommer. Han er en av de få som tør å belyse utfordringen med global radikalisering av islam.

Strategiplanen for forebygging av voldelig ekstremisme, hatkriminalitet og sårbare samfunn med en tiltaksmeny er vedlagt.
Merk at vedlagt utkast er bearbeidet, endret og utformet på grunnlag av de mange gode innspillene fra dere denne våren.

Vi ber deltagerne om å tenke gjennom en passende visjon for vårt arbeid før konferansen slik at workshop 1 blir en spennende diskusjon med konstruktive forslag.
HUSK PÅMELDING – av plasshensyn kan de inviterte stille med inntil 2 personer. Frist 27.september

Mer informasjon om program 

Utkast til strategiplanen

Mulighet for påmelding

 

Program