Råd om veiledning i introduksjonsprogrammet

Hvordan kan veiledningen bidra til bedre resultater i introduksjonsprogrammet? Her har vi samlet gode tips, suksesshistorier og bakgrunnsmateriale for deg som jobber med introduksjonsprogrammet i kommunene.

Få de gode grepene fortalt gjennom film
Marianne Baksjøberg

Marianne Baksjøberg

Rådgiver forskning og utvikling