Utdanning av voksne
Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring, og har ulike tilbud om teoriopplæring både til praksiskandidater og voksen lærlinger. Fotograf: Hanne Mensner Lerstang

Utdanning av voksne

Det er to veier til fagbrev som helsefagarbeider. Har du lang praksis vil praksiskandidatordningen være mest gunstig. Hvis du ikke har mye praksis kan veien til fagbrev bli kortere hvis du inngår lærekontrakt i faget.

Praksiskandidat

Praksiskandidater må ha minimum 5 års praksis i faget (60 måneder i 100 %-stilling) eller praksis kombinert med relevant teori. Praksisen må være relevant og dekke de viktigste delen av innholdet i læreplanen for Vg3/opplæring i bedrift.

Praksis på godkjennes av fylkeskommunen før oppmelding til fagprøve.

Praksiskandidater er fritatt for kravet om fellesfag, men må bestå en tverrfaglig eksamen før de kan melde seg opp til fagprøven. Praksiskandidater har selv ansvar for å skaffe seg nødvendig teori og praksis. All praksis må være dokumentert.

Lærekontrakt

For voksne som ikke har lang praksis i faget, kan veien til fagbrev bli kortere hvis en inngår lærekontrakt i en godkjent lærebedrift. De fleste arbeidssteder innenfor helse -og omsorgssektoren kan bli godkjent. Det er fylkeskommunen som godkjenner både lærebedriften og lærekontrakten. Godkjent lærebedrift vil motta tilskudd for å ha lærling.

Hvor lang læretid du vil få vil variere ut i fra hva du har av teori og praksis når du starter opplæringen. Som lærling stilles det som hovedregel krav om beståtte fellesfag fra Vg1 og Vg2, i tillegg til tverrfaglig eksamen i programfagene. Lærlingene har krav på både opplæring, veiledning, og vurdering underveis i læretiden.

Opplæringstilbud for voksne

Fylkeskommunen har ansvar for å gi tilbud om videregående opplæring til voksne som ikke har fullført videregående opplæring. Fylkeskommunen kan samarbeide med studieforbund, fjernundervisningsinstitusjoner og lignende om å gi tilbud til voksne søkere. Selve opplæringen er gratis. Bøker og læremidler må du dekke selv.
 

Realkompetansevurdering

Alle voksne bør få vurdert sin realkompetanse før de starter opplæringen. Realkompetanse er summen av de kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den innsikt den enkelte har. Den kan være tilegent gjennom utdanning, egenlæring, arbeid, familieliv og deltakelse i organisasjons- og samfunnsliv. De kan få godkjent hele eller deler av Vg1 og Vg2. Vurdering av realkompetanse dokumenteres på kompetansebevis eller vitnemål.
 

Tidsfrister

For ordinær opplæring i videregående skole er søknadsfristen 1. mars. Det kan være andre søknadsfrister for voksenopplæring. Opplæringstilbud kan dessuten settes i gang på forskjellige tider av året. Kontakt fylkeskommunen for å høre om tilbud og søknadsfrister der du bor. 

Kontakt

Hanne Mensner Lerstang

Hanne Mensner Lerstang

Seniørrådgiver