Velferdsteknologi

Velferdsteknologi

Økt bruk av velferdsteknologi er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å realisere viktige verdier for brukere og tjenestene. (Foto: Siv Dolmen)


Artikler

Une Tangen

Une Tangen

Seniorrådgiver innovasjon