Metodikken
Illustrasjon laget av Bly

Metodikken

Veikart for tjenesteinnovasjon tar dere gjennom fem innovasjonsfaser fra behovet oppstår til ny praksis er satt i drift.

Hver fase beskrives på et overordnet nivå med tilhørende aktiviteter og kortfattede introduksjoner av ulike metoder og verktøy. I verktøyene vil dere finne henvisninger til mer detaljerte beskrivelser av hvordan dere benytter dem.

Vi håper at veikartet vil inspirere og støtte dere igjennom innovasjonsprosessen og sette dere i stand til å jobbe systematisk og strategisk med innovasjon. Før dere setter i gang er det er verdt å merke seg følgende:

Innovasjonsprosesser er aldri lineære. Uforutsette faktorer kan dukke opp underveis og føre til at dere må ta et steg tilbake eller gjøre en ekstra runde.

Mange aktiviteter gjentas hele veien gjennom prosjektet. Rekkefølgen på aktivitetene som er beskrevet her kan derfor variere.

Det er ikke alltid nødvendig å bruke alle verktøyene. Dette kommer an på prosjektets omfang og utgangspunkt.

Sist, men ikke minst: Innovasjonsarbeid er utrolig spennende og meningsfylt! Det er en flott opplevelse å jobbe sammen med engasjerte mennesker som brenner for å gjøre verden litt bedre.

Vi ønsker dere lykke til på reisen!

Klikk her for å komme i gang!

 

Une Tangen

Une Tangen

Seniorrådgiver innovasjon

Kristin Standal

Kristin Standal

Prosjektleder innovasjon

Veikart for tjenesteinnovasjon

Se innhold