De forskjellige fasene

Veikart for tjenesteinnovasjon tar dere gjennom fem innovasjonsfaser fra behovet oppstår til ny praksis er satt i drift. Illustrasjon laget av Bly

Før du starter

Hensikten med denne fasen er å definere kommunens utfordringsbilde, og sikre at organisasjonen forstår hvorfor endring er viktig og nødvendig. Ta dere god tid til å utforske og synliggjøre utfordringer, og planlegg det videre arbeidet.

Innsikt og idé

Dere har definert hvilket problem prosjektet skal løse. Det er nå fristende å hoppe direkte til løsninger basert hva dere tror er behovet. Faren med dette, er at dere risikerer å skape tjenester som ikke møter brukernes behov og kommunens mål.

Utvikling, utprøving og evaluering

Dere har nå definert hvordan det fremtidige tjenesteforløpet bør se ut. Neste steg er å utvikle forløpet fra å være en overordnet idé til et ferdigstilt tjenestetilbud.

Overgang til drift

Hensikten med denne fasen er å sikre at ny løsning integreres i drift på en god måte.

Ny praksis

Nå er dere over i ny praksis. I denne fasen er det viktig å holde fortsatt fokus på gevinstrealisering for å sikre at dere oppnår ønsket verdi for brukerne, pårørende og kommunen. Gevinstrealisering skjer ikke av seg selv, og tar ofte flere år.

Une Tangen

Une Tangen

Seniorrådgiver innovasjon

Kristin Standal

Kristin Standal

Prosjektleder innovasjon