Måler innovasjonstrykket i Kommune-Norge
For første gang er innovasjonstakten i kommunal sektor målt. Resultater fra barometeret kan du få frem mot lansering ved å melde deg på vår nedtellingskampanje. Illustrasjon: BLY

Måler innovasjonstrykket i Kommune-Norge

Hvor mye innovasjon er det i kommunal sektor? Det får vi svar på i februar når KS lanserer Norges aller første innovasjonsbarometer. Det er innovasjon innenfor helse og omsorg, oppvekst og utdanning som er målt.

De første resultatene fra barometeret får du ved å melde deg på vår digitale nedtellingskampanje på KS.no og sosiale medier fra 10. januar og frem til lanseringen 6. februar. Meld deg på nederst på denne siden.

Meld deg på nyhetene for innovasjonsbarometeret

Hva skjer og hvor mye deles?
Vi har spurt kommuner og fylkeskommuner om de i løpet av de to siste årene har innført nye eller vesentlig forbedrede tjenester, produkter, måter å organisere arbeidet på, eller nye måter å kommunisere med omverdenen på. Vi har spurt om de var de første til å utvikle og innføre innovasjonen eller om de ble inspirert av andre, og om de har gjort noe aktivt for å spre kunnskapen videre til andre.

Hva som hemmer og fremmer innovasjon
Fra innovasjonsbarometeret får vi også svar på hvilke aktører som spiller en nøkkelrolle i å fremme og drive innovasjon i kommunal sektor, hvor vanlig det er å samarbeide på tvers av virksomheter, og med ulike aktører utenfor egen organisasjon. Vi har naturligvis også spurt om hvilke verdier innovasjonen har gitt, være seg bedre kvalitet, økt effektivitet, unngåtte kostnader eller økt medarbeidertilfredshet.

Unike funn
Tidligere målinger og studier av innovasjon har stort sett handlet om privat sektor. Nå får vi kunnskap om og innsikt i hva som skjer i Kommune-Norge.

- Fra innovasjonsbarometeret får vi for første gang presentert data og analyser av innovasjon i kommunal sektor. Noen av funnene er overraskende. Resultatene gir KS, kommunesektoren selv og andre aktører en god oversikt over innovasjonsarbeidet i kommuner og fylkeskommuner. Med mer kunnskap om hva som foregår vil tiltak og satsinger bli mer målrettet, sier administrerende direktør i KS, Lasse Hansen.

Lansering 6. februar
Hovedfunnene fra undersøkelsen blir presentert 6. februar. Lanseringen i KS-huset i Oslo byr på diskusjon, reaksjoner og innspill fra kommuner, fylkeskommuner og andre sentrale aktører.

Det norske innovasjonsbarometeret ligner mye på barometeret som Danmark har. Når Sverige gjennomfører sine planer om å lage et tilsvarende barometer vil det på sikt bli mulig å sammenligne innovasjonen i de nordiske landene.

 

Une Tangen

Une Tangen

Seniorrådgiver innovasjon