Offentlig innovasjon lønner seg
Menon har på oppdrag fra KS sett på hvordan man kan verdsette innovasjon i offentlig sektor i et samfunnsøkonomisk lønnsomhetsperspektiv. Foto: Scanstock

Offentlig innovasjon lønner seg

En ny forskningsrapport om innovasjon i offentlig sektor ble lansert på fagseminaret i regi av KS tirsdag 21. mars. Opptak fra seminaret finner du her.

Rapporten «Innovasjon i offentlig sektor og samfunnsøkonomisk lønnsomhet?» er utført av konsulentoppdraget Menon som analyserer økonomiske problemstillinger. Et av funnene i rapporten er at innovasjon i offentlig sektor nesten alltid lønner seg. Det kritiske punktet er evnen til å redusere risiko.

Forskerne fra Menon har utviklet et nytt beregningsverktøy for prissetting av risiko slik at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av innovasjonsprosjekter lar seg beregne. Menon har også utviklet en guide for å verdsette innovative tiltak samfunnsøkonomisk, noe som passer rett inn som en integrert del av KS' veikart for tjenesteinnovasjon.

I forbindelse med lanseringen av rapporten arrangerer KS et fagseminar, der områdedirektør i KS, Inger Østensjø, statssekretær i KMD Paul Chaffey, forskningsleder Leo Grünfeld fra Menon, rådmann i Asker, Lars Bjerke, og centerleder Pia Gjellerup fra Center for Offentlig Innovation i Danmark deltar.

Vi spør: Hvis reduksjon av risiko er nøkkelen til forsterket innsats på innovasjon, hvilke konsekvenser bør det ha for nasjonal innovasjonspolitikk?

Tid: 21. mars, kl. 13.30 – 16.00

Sted: KS Agenda Møtesenter

Opptak fra seminaret: