Samskaping, hvordan?
Hvordan kan ledere lede samskaping?

Samskaping, hvordan?

«Kongen er død- lenge lever samskaperen!» Det er tittelen på en artikkel skrevet av Eva Sørensen på "DenOffentlige.dk"

I artikkelen formulerer hun fem ledetråder for ny lederpraksis som fremmer samskaping:

1. Fra oppgave til mål.  Hva  slags mål er det vi er satt til å løse? Hva betyr målet for hvordan vi løser våre konkrete oppgaver? Perspektivet flyttes fra oppaven til formålet. Er det da muligheter for at det i mange sammenhenger kan være relevant og hensiktssmessig å arbeide ”ut av huset”?

2. Hvem skal og kan mobiliseres? Hvilke eksterne offentlige og/eller private aktører kan gjøre en forskjell når konkrete opgaver skal løses og de overordnede målsetninger skal nås? Kan det være andre enn ”the usual suspects”.

3.Hvordan mobilisere? Hvordan skaper vi ”bilder” som andre vil ha? Hvordan skape relevans og følelse av felleskap?

4. Har vi en kulder å lene oss på?
Der er ofte lurt å lene seg på andre og evt det som allerede eksisterer; Hvilke samarbeidsinitiativer er allerede satt i gang av andre? Ofte lurt å slippe alt av initiativ og brobygging selv.. 

 

5. Kan teamet samskape?

Klarer lederne  å etablere de allianser som må til for at det blir mulig å  agere sammen med de ulike interessene og synsvinkler som er i spill?

Les hele artikkelen her!


Fakta

Samskaping er ulik andre samarbeidsformer. Med samskaping bringer du viten, ressurser og kompetanser sammen fra innbyggere, det offentlige, foreninger og bedrifter og utvikler felles løsninger sammen med de involverte borgere, i stedet for til dem.