En arena for innovasjon og utvikling
I Stavanger møtes deltakere fra kommuner og fylkeskommuner, næringsliv og kunnskapsmiljøer til Nordic Edge Expo 26. - 28. september. Foto: Nordic Edge Expo

En arena for innovasjon og utvikling

Smarte byer, innovasjon og velferdsteknologi står på dagsorden under Nordic Edge Expo i Stavanger i september, der styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, er en av foredragsholderne.

- Innovasjon står høyt på dagsorden blant våre medlemmer. KS ønsker å bidra til å styrke kommunenes rolle som samarbeidspartner og premissgiver i innovasjon og utvikling, og støtte læring og erfaringsdeling mellom kommuner. KS er derfor gått inn som partner i Nordic Edge Expo i Stavanger, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Internasjonal konferanse om innovasjon
Nordic Edge Expo er en årlig, internasjonal konferanse som samler næringsliv, kommuner og kunnskapsmiljøer for å dele erfaringer og kunnskap om å arbeide med utvikling og innovasjon. Flere enn 100 foredragsholdere fra 25 ulike land skal stå på scenen i løpet av programmet. Gunn Marit Helgesen skal snakke om smart og samhandlende lederskap.

- Innovasjon er endring, og endring fordrer ledelse. De viktigste ledelsesprosessene skjer i samspill med brukere, øvrige innbyggere, kunnskapsmiljøer, næringsliv og organisasjonsliv. Derfor er ledelsesperspektivet i innovasjonsarbeidet noe KS vil ha økt oppmerksomhet på fremover. 

I år arrangeres konferansen fra tirsdag 26. til torsdag 28. september. Tittelen på konferansen er "Smart happiness". Onsdag 27. september er temaet på konferansen å bygge en smart by. Blant foredragholderne er 

KS er offisiell samarbeidspartner av Nordic Edge Expo og alle våre medlemmer får delta på konferansen til halv pris. Her kan du melde deg på. 

Hele programmet for Nordic Edge 2017 

Nettverksbygging og interessepolitikk
Mange kommuner ser betydningen av samspillet med næringslivet. Programmet for innovative anskaffelser gir gode resultater. For eksempel inngikk Stavanger kommune det første innovasjonspartnerskapet tidligere i år.

- Samarbeidet om Nordic Edge er en måte for KS å utøve sin rolle som utviklingspartner på. Nettverksbygging og erfaringsoverføring er nøkler for å øke innovasjonstakten. Nordic Edge er samtidig en arena for interessepolitikk, hvor KS kan hente innspill fra medlemmene om hvordan vi skal løfte den nasjonale innsatsen for å styrke innovasjonsarbeidet i kommunesektoren, sier områdedirektør for innovasjon og digitalisering i KS, Inger Østensjø.

Innbyggerne er viktige aktører
Samspillet med innbyggerne, både på den demokratiske arenaen og som brukere av kommunale tjenester er et annet område som mange kommuner legger stor vekt på.

Nettopp kommunens evne til å involvere innbyggerne er tema på et seminar KS arrangerer på Nordic Edge Expo tirsdag 26. september. Flere kommuner utvikler spennende verktøy og metoder. Både Stavanger kommune, Trondheim, Svelvik, Bodø og Oslo kommune vil presentere smakebiter på hvordan innbyggerinvolvering er sentralt i utviklingen av byer og lokalsamfunn.

Kommunespeilet: Grønn giv på Hvaler

Flere kommuner er i gang med å implementere en «smart by»-tenkning inn i sin samfunnsutvikling. Tilnærmingen brukes for å utvikle helhetlige og bærekraftige løsninger innen områder som energi og transport, infrastruktur, helse, utdanning og sosial inkludering.