Asker kommune vant Innovasjonsprisen 2017!
Innovasjonsprisen skal inspirere til nyskapning og økt innovasjonskraft i kommunesektoren. Paul Chaffey overrekker prisen til Asker kommune på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Foto: KS

Asker kommune vant Innovasjonsprisen 2017!

Asker kommune imponerte juryen fordi de systematisk aktiviserer ressurser i lokalsamfunnet og hos innbyggerne. Dette gir resultater i form av nye tjenester og nye arbeidsmetoder.

I Asker skal tjenester utvikles ut fra innbyggernes behov, og ikke motsatt. Med prosjektene Velferdslab og Borgen investerer Asker i innbyggerne ved å involvere dem i prosesser og tjenesteutvikling som angår dem. 

Velferdslaben skal gi innbyggere med en vanskelig livssituasjon et samordnet og helhetlig tjenestetilbud. Alle relevante tjenester i kommunen, samt eksterne partnere, samarbeider med mål om å bedre levekår og livskvaliteten til enkeltfamilier.Til grunn for Velferdslaben ligger en investeringstankegang: Hva om kommunen tenker som en investor som investerer i mennesker, og ikke bare er en forvalter av saker? 

Områdeutviklingsprosjektet på Borgen går kommunen aktivt inn for å få frem stemmer som sjelden blir hørt. Kommunen kjente til at det var utfordringer på Borgen, men istedet for å tenke at de alene visste løsningene på problemene, begynte de å involvere innbyggerne i jakten på gode tiltak. Innbyggerinvolveringen har allerede endret arbeidsprosessene i kommunen og gitt resultater for menneskene som bor der. 

Heder også til finalistene Horten og Oppegård

I finalen fikk Asker konkurranse av Horten og Oppegård som begge fortjener ros for sitt innovasjonsarbeid.

Horten kommune berømmes for sin entreprenørskapsånd og måten de involverer på tvers i egen organisasjon. Ett av resultatene av dette er "HOPP – helsefremmende oppvekst» – en folkehelsesatsing som ble initiert av medarbeiderne, og som nå er forankret både på topp og på tvers i kommunen.

Med prosjektet Spider – rute- og arbeidsplanlegging i hjemmetjenesten har kommunen tenkt utradisjonelt og sett til private virksomheter innen andre tjenesteområder i jakten på gode innovasjoner. Effektiviseringsgevinstene til Spider har kommunen tatt ut i mer tid hos de hjemmeboende. Juryen mente at ny rute- og arbeidsplanlegging i hjemmetjenesten er en god innovasjon som andre kommuner bør kopiere og ta i bruk hos seg.

Oppegård kommune fikk heder og ære for å arbeide tverrfaglig og innovativt når de angriper etablerte siloer med nye arbeidsmetoder. Med prosjektet Kultur for endring bygger Oppegård en ny og omstillingsdyktig kultur i kommunen, og dette har begynt å gi resultater. 

Prosjektet "Felles innsats overfor språklige minoriteter" er et av flere innovasjonsprosjekter som tar utgangspunkt i hvordan tjenestene ser ut fra innbyggernes perspektiv. Kommunen samordner seg på tvers av sektorer, og istedet for å sende flyktningen fra «dør» til «dør» i tjenesteapparatet, så møter flyktningen nå en «dør» i kommunen. Mange kommuner og statlige virksomheter har noe å lære av Oppegård her. 

Une Tangen

Une Tangen

Seniorrådgiver innovasjon