Innovasjon

Innovasjon

KS jobber for en nyskapende kommunesektor. Innovasjon kan bidra til å forbedre det eksisterende, men er også en måte å løse nye komplekse floker på. Les mer om hva innovasjon er, hvordan det kan være aktuelt og hvordan kommuner jobber.


Artikler