Program for storbyrettet forskning

Program for storbyrettet forskning

Storbyprogrammet er et samarbeid mellom KS og kommunene Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim om FoU-prosjekter for storbyene. Programmet skal styre og finansiere prosjekter som styrker det interessepolitiske arbeidet overfor myndighetene.