Slik bruker dere Facebook og LinkedIn

Facebook

Facebook kan være et nyttig verktøy for å gjøre kommunen kjent som en attraktiv arbeidsplass. Samtidig kan annonser på Facebook hjelpe dere med å nå akkurat de søkerne dere er på jakt etter.

LinkedIn

LinkedIn er mer spisset mot arbeidsmarkedet enn hva Facebook er, og er en fin arena for rekruttering.