Profilering og rekruttering

Det er stor rift om arbeidskraften. For å tiltrekke seg arbeidstakere er det viktig å profilere og synliggjøre kommunen som en god og attraktiv arbeidsgiver.

Profilering

Å skape et godt omdømme for å tiltrekke seg de beste søkerne er et langsiktig arbeid. Hvordan kan dere profilere kommunen som et godt sted å jobbe?

Rekruttering

Kommuner og fylkeskommuner er store arbeidsplasser som ansetter mange i løpet av et år. Hvordan få gode og kvalifiserte søkere? Noe av svaret er godt rekrutteringsarbeid.