Om prosjektet og rapportene

Disse nettsidene er basert på to FoU-rapporter som handler om rekruttering, profilering og sosiale medier. Sidene er tenkt som et verktøy og en kilde til inspirasjon når dere skal jobbe med profilering og rekruttering i kommunen.

Formålet er å vise hvor viktig det er å jobbe systematisk med profilering og rekruttering, gi dere tips om hvordan sosiale medier kan være et godt verktøy i dette arbeidet og forhåpentligvis inspirere dere til å prøve noen nye veier.

Vil dere vite mer?

Innholdet på nettsidene er basert på disse to rapportene:

I rapportene kan dere lese mer detaljert om funn, informanter og undersøkelser. Her finner dere både tallmateriale og referanser, og kan dykke dypere ned i det dere er spesielt interessert i.

Lykke til med arbeidet!

Anna Holm Vågsland

Anna Holm Vågsland

Prosjektleder for programmet Klart språk i kommunesektoren

Profilerings- og rekrutteringsarbeid

Se innhold