Profilerings- og rekrutteringsarbeid

Hvordan jobbe med profilering og få de søkerne dere er på jakt etter? Hvordan kan sosiale medier være et egnet verktøy i dette arbeidet? Her får dere informasjon om hvordan dere kan jobbe med profilering og rekruttering – lykke til!

Les rapportene som nettsidene er basert på
Anna Holm Vågsland

Anna Holm Vågsland

Prosjektleder for programmet Klart språk i kommunesektoren