Partnerskap for nye løsninger
KS lanserer en ny rapport om hvordan en kan fremme innovasjon og fornyelse gjennom samarbeid med sosiale entreprenører. Foto: Kristina B. Holmblad

Partnerskap for nye løsninger

Hvordan kan nye samarbeidsformer vokse fram i en tid der det fokuseres stadig mer på at velferdsstaten er under press? Mye tyder på at sosiale entreprenører kan fungere som en innovativ kraft i fornyelsen av tjenesteorganisering og oppgaveløsning.

Fredag 8. april inviterer KS til frokostseminar med lansering av en ny rapport om potensialet ved sosialt entreprenørskap. Du kan følge seminaret direkte på våre nettsider.

Fremtidens utfordringer kan ikke løses av kommunesektoren alene, men må i større grad enn i dag håndteres i samspill med andre offentlige aktører, privat næringsliv, frivillig sektor og andre.

Det er forventninger til at kommunene utvikler nye og bedre tjenester for å møte innbyggernes behov. KS har med denne rapporten ønsket å få mer kunnskap om hvordan en kan fremme innovasjon og fornyelse gjennom samarbeid med sosiale entreprenører.

På dette seminaret presenteres funn fra rapporten som belyser tema fra ulike perspektiv. NAV, Oslo kommune, Sandefjord kommune, FERD Sosiale Entreprenører og andre deler sine erfaringer med hvordan ulike sektorer kan jobbe sammen for å løse samfunnsutfordringene vi står overfor.

Rapporten "Sosialt entreprenørskap - partnerskap for nye løsninger"er utarbeidet av Uni Research Rokkansenteret i samarbeid med ISF, NIBR og det europeiske forskernettverket EMES.

Sted: KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gt. 9, Oslo

Tid: Fredag 8. april kl. 08.00 - 11.00 (programmet starter kl. 08.30)