Nye tilbudsforespørsler fra KS FoU

Her offentliggjøres fortløpende tilbudsforespørsler på forsknings- og utredningsoppdrag.

For de aller fleste FoU-oppdrag vil KS legge sin standardkontrakt for oppdragsforskning til grunn. Denne bygger i stor grad på Kunnskapsdepartementets standardkontrakt, og du finner KS' standardkontrakt som pdf som vedlegg til denne artikkelen. 

Planlagte FoU-prosjekt i 2018

Tilbudsforespørslene blir offentliggjort fortløpende. Under ser du en oversikt over hvilke FoU-prosjekter som er planlagt startet opp i 2018.

Oversikt over planlagte FoU-prosjekter i 2018

Du kan abonnere på nyhetsvarsler om tilbudsforespørsler: www.ks.no/nyhetsvarsling 

Tilbudsforespørsler

Tilbudsforespørsel KS FoU-prosjekt nr. 184023 «Hvordan påvirker kommunens politiske og administrative styring og ledelse resultatene i skolen?». Frist 5. desember 2018 Tilbudsforespørsel KS FoU-prosjekt nr 194030 "Lokale lønnsforhandlinger". Frist 6. desember 2018 Tilbudsforespørsel KS FoU-prosjekt nr 184033 "Kostnader ved overgang til fossil- og utslippsfrie løsninger for kollektivtransport". Frist 6. desember 2018
Jon Anders Drøpping

Jon Anders Drøpping

Fagleder forskning og utvikling