Nye tilbudsforespørsler fra KS FoU

Her offentliggjøres fortløpende tilbudsforespørsler på forsknings- og utredningsoppdrag. Forespørslene sendes på e-post til aktuelle FoU-miljøer.

For de aller fleste FoU-oppdrag vil KS legge sin standardkontrakt for oppdragsforskning til grunn. Denne bygger i stor grad på Kunnskapsdepartementets standardkontrakt, og du finner KS' standardkontrakt som pdf som vedlegg til denne artikkelen. Unntaksvis vil standardkontrakten modifiseres, og kontrakten vil da ligge som vedlegg til den aktuelle tilbudsinvitasjonen. 

Planlagte FoU-prosjekt i 2018

Tilbudsforespørslene blir offentliggjort fortløpende. Under ser du en oversikt over hvilke FoU-prosjekter som er planlagt startet opp i 2018.

Oversikt over planlagte FoU-prosjekter i 2018

Du kan abonnere på nyhetsvarsler om tilbudsforespørsler: www.ks.no/nyhetsvarsling 

Tilbudsforespørsler

Tilbudsforespørsel på KS FoU-prosjekt nr 184003 "Hva er godt innhold og språk i digitale tjenester?". Frist 28. september 2018 Tilbudsforespørsel KS FoU-prosjekt nr 184042 "Datagrunnlag og forslag til utvalg for faglig publikasjon om hovedtrender for kommunesektoren som tjenesteyter, samfunnsutvikler og demokratisk arena". Frist 4. oktober 2018
Jon Anders Drøpping

Jon Anders Drøpping

Fagleder forskning og utvikling