Nye tilbudsforespørsler fra KS FoU

Her offentliggjøres fortløpende tilbudsforespørsler på forsknings- og utredningsoppdrag. Forespørslene sendes på e-post til aktuelle FoU-miljøer.

For de aller fleste FoU-oppdrag vil KS legge sin standardkontrakt for oppdragsforskning til grunn. Denne bygger i stor grad på Kunnskapsdepartementets standardkontrakt, og du finner KS' standardkontrakt som pdf som vedlegg til denne artikkelen. Unntaksvis vil standardkontrakten modifiseres, og kontrakten vil da ligge som vedlegg til den aktuelle tilbudsinvitasjonen. 

Planlagte FoU-prosjekt i 2018

Tilbudsforespørslene blir offentliggjort fortløpende. Under ser du en oversikt over hvilke FoU-prosjekter som er planlagt startet opp i 2018.

Oversikt over planlagte FoU-prosjekter i 2018

Du kan abonnere på nyhetsvarsler om tilbudsforespørsler: www.ks.no/nyhetsvarsling 

Tilbudsforespørsler

Tilbudsforespørsel på KS FoU-prosjekt nr. 184021 «Hva er årsakene til forskjeller i kommunale plan og byggesaksgebyrer?» Frist 22. mars 2018 Tilbudforespørsel KS FoU-prosjekt nr 184007 "Et helhetlig system for vakt- og beredskapspordninger i de kommunale helse- og omsorgstjenstene. Frist 17. april 2018 Tilbudsforespørsel på KS FoU-prosjekt nr. 184018: «Systematisk planlegging, oppfølging og realisering av gevinster i kommune- og fylkessammenslåinger». Frist 6. april 2018
Jon Anders Drøpping

Jon Anders Drøpping

Fagleder forskning og utvikling