Norge trenger ny avfallspolitikk
Strengere krav til avfallshåndtering påvirker norsk avfallspolitikk. Vi må gjenvinne mer av avfallet - hvordan gjør vi det best mulig? Foto: EU.

Norge trenger ny avfallspolitikk

Det flommer over av plast i havet, ikke-fornybare energikilder tar en dag slutt, men forbruket vårt bare øker og øker. Nå kommer EU med nye krav til avfallshåndtering. Hva skal vi gjøre? Vi diskuterer temaet på frokostmøte 29. januar.

Nå kommer EU med nye og enda strengere krav til avfallshåndtering. Mer skal gjenvinnes. Etter lange og harde forhandlinger er det enighet om en foreløpig avtale om et ambisiøst avfallsregelverk. Målet er at stadig mer av husholdningsavfallet skal gjenvinnes innen 2035.

I 2025 skal det gjelde litt over halvparten av avfallet. I 2035 skal hele 65 prosent av alt husholdnigsavfall gjenvinnes. Det betyr at vi i Norge må gjenvinne mer av søppelet vi etterlater oss. Aller helst bør vi unngå å skape avfall. Hvordan klarer vi det?

Vi inviterer til frokostmøte om avfall og sirkulær økonomi 29. januar!

Se program for frokostmøtet og meld deg på

Er svaret sirkulær økonomi?

Noe av svaret på avfallsutfordringen kan ligge i en sirkulær økonomi, som har som et mål å lage lukkede kretsløp. Hvis syltetøyglassene kan bli til isolasjon og hermetikkboksene til golfkøller, slipper de å havne på skraphaugen som unyttig avfall. I stedet har de en verdi – de er verdifullt materiale som kan brukes i produksjonen av nye varer. Da reduserer vi mengden avfall samtidig som behovet for å hente ut nye råvarer også blir mindre.

Her har kommunesektoren en nøkkelrolle. Det er den som skal samle alle trådene, som ser helheten i samfunnsplanleggingen og som kan sørge for en best mulig utnyttelse av ressursene og bruken av dem.

- KS ønsker å motivere både norske og europeiske kommuner til innsats ved å vise handlingsrommet overfor fagfolk, politikere og andre beslutningstakere både lokalt og regionalt, sier Stig Bang-Andersen, som til daglig jobber ved KS-kontoret i Brussel. 

Norsk kommunesektor i front

Norsk kommunesektor kan inspirere andre deler av Europa som møter samme krav fra EU til materialgjenvinning, men som ikke har ressurser og kunnskap nok i dag til å oppfylle dem.

- Erfaringene fra Norge kan bidra til å vise vei, få frem hva som fungerer og ikke fungerer, og være en inspirasjonskilde, sier Bang-Andersen.

Det ligger et uforløst potensial i sirkulære økonomien – målet er å få det ut. 

KS jobber med å lage nettsider og film om sirkulær økonomi, som nyttige verktøy for kommunesektoren fremover. Nettsidene og filmene blir presentert på frokostmøtet 29. januar.