Søk om mastergradsstipend
Fem av syv studenter som høsten 2016 fikk stipend fra KS. Fra venstre: Oda Berg, Ingrid Vatne, Joakim Hevrøy, områdedirektør Inger Østensjø i KS, Olav Strømsvåg og Eva Skjevik. Foto: Ida Grøttvik Slettevoll, KS.

Søk om mastergradsstipend

Skriver du masteroppgave om kommunale eller fylkeskommunale emner og problemstillinger? Da kan du søke KS om stipend. Hvert stipend er på 25.000 kroner. Frist for å søke er 15. september.

To ganger i året deler KS ut stipend til studenter som skriver masteroppgave om kommuner eller fylkeskommuner. Hvert stipend er på 25.000 kroner.

For å kunne søke om stipendet må oppgaven oppfylle visse krav.

Oppgaven må:

  • Være knyttet til aktuelle utfordringer i kommune eller fylkeskommune
  • Ha faglig relevans for mer enn en kommune eller fylkeskommune

Stipendmottakere forplikter seg til å lage en kortversjon i artikkelformat av oppgaven. 

Slik søker du
Merk søknaden «Masterstipend» og send den på e-post til ks@ks.no  Søknaden skal inneholde en kort prosjektbeskrivelse for oppgaven på 3-5 sider, som er godkjent av din veileder.

Søknadsfrister
15. februar i vårsemesteret

15. september i høstsemesteret

Sammendrag av utvalgte oppgaver
Her finner du sammendrag av oppgaver der studenten har fått stipend fra KS:


Fakta

Stipendet er på 25.000 kroner

To søknadsfrister i året:

15. februar og 15. september

Første halvdel av stipendet betales ut når kontrakt skrives, andre halvdel når oppgaven er ferdig.

Oppgaven må dreie seg om utfordringer i kommuner eller fylkeskommuner og ha faglig relevans for mer enn en kommune eller fylkeskommune.

Mottakere av stipendet må skrive et sammendrag i artikkelformat når oppgaven er ferdig.