Kommunesektorens rolle i kulturpolitikken
Kultur holder lokalsamfunnene levende. Hvordan blir fylkeskommunenes handlingsrom i den nasjonale kulturpolitikken fremover når regionreformen blir satt ut i livet? Foto: Siv Dolmen.

Kommunesektorens rolle i kulturpolitikken

Hva skal kommunesektorens rolle i den nasjonale kulturpolitikken være? Og hvordan kan kommunesektoren som samfunnsutvikler bruke kulturen best mulig? Et nyoppstartet FoU-prosjekt jakter på svaret.

- Kultur er viktig, både for innbyggernes livskvalitet og for den helhetlige samfunnsutviklingen. Tydeligere sammenhenger mellom lokalt, regionalt og statlig nivå vil legge grunnlag for en styrket nasjonal kulturpolitikk basert på lokale behov. Derfor har vi satt i gang dette prosjektet, forteller Ann Evy Duun, fagansvarlig i KS. 

Snart blir 19 fylkeskommuner til elleve regioner. FoU-prosjektets mål er å finne ut hvilket  handlingsrom dagens fylkeskommuner har innenfor kulturpolitikken, og hvordan det bør være etter regionreformen.

Kultur skaper gode liv og inkluderende lokalsamfunn. Ann Evy Duun, KS


Fra venstre: Elisabet Sørfjorddal Hauge, Oxford Research, Ann Evy Duun, KS og Jon P. Knudsen, Oxford Research. Foto: Ellen Dehli.

Kultur gir levende lokalsamfunn

Se for deg en 17. mai uten skolekorps eller et land strippet for teaterscener. Stusselig, ikke sant? Et samfunn uten kultur blir fattig. Uten en god ansvarsfordeling og optimal ressursutnyttelse, kan kulturen bli liggende brakk. 

Kulturfeltet kan fremstå litt kaotisk dersom målet er å finne ut hvem som styrer det. Er det staten, kommunene, eller kanskje fylkeskommunene? Derfor er det viktig med en tydelig rolleavklaring, slik at lokalsamfunnene kan utnytte ressursene best mulig på kulturfeltet.

De nye regionene får en sterkere strategisk rolle som samfunnsutviklere, og her blir kulturen et godt virkemiddel. I tillegg til sin egenverdi, kan den brukes innen blant annet oppvekst og utdanning, integrering, reiseliv og folkehelse.

Tenk deg innvandrere som lærer folkedans, turister som ser og hører om norsk bygdekultur, kulturhistorie og kunst, eller hvordan personer som sliter psykisk kan dra nytte av kulturelle opplevelser og stimuli.

Kommunesektorens rolle inn i den nasjonale kulturpolitikken har derfor stor betydning.

Forventningene til fylkeskommunen

Prosjektet gjennomføres av Oxford Research A/S på oppdrag fra KS.

I tillegg til å se på armslaget fylkeskommunen får i utformingen av kulturtilbudet, skal Oxford Research A/S også beskrive hvilke forventninger de andre forvaltningsnivåene har til fylkeskommunene. Samtidig skal forskerne studere hvordan samspillet mellom de ulike nivåene bør være for å få til en best mulig arbeids- og ansvarsdeling.

Ann Evy Duun

Ann Evy Duun

Rådgiver/Prosjektleder

Ellen Dehli

Ellen Dehli

Rådgiver, Forskning og utvikling