Hvordan forebygge  ekstremisme?
Interessepolitisk direktør i KS, Helge Eide, på frokostseminar om forebygging av voldelig ekstremisme. Foto: Ida Slettevoll

Hvordan forebygge ekstremisme?

KS og NIBR inviterer til diskusjon rundt spørsmål om forebygging av voldelig ekstremisme under frokostmøte 8. desember. Presentasjonen kan også følges på nett.

En ny rapport om kommunenes rolle i å forebygge voldelig ekstremisme viser hvordan fem større kommuner i samspill med lokalt politi, PST og sivile organisasjoner har håndtert utfordringer knyttet til ekstremisme.

Du kan følge arrangementet på våre nettsider fra kl. 09.00.

 


Vi vil presentere funnene fra studien, og diskutere hvordan vi best forhindrer unge mennesker i å bli radikale, voldelige og ekstreme i sine tanker, ytringer og handlinger.

Hvor og når?
Torsdag 8. desember kl. 09:00 - 10:45
KS Agenda Møtesenter, auditorium Lindesnes, Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo. 

Program:
08:30 Kaffe og rundstykker

09:00 Innledning v/ Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS

09:10 Presentasjon av rapporten "Forebygging av voldelig ekstremisme - Hva er kommunenes rolle?" v/ Stian Lid, forsker  ved  NIBR

09:30 Hvilke utfordringer står kommunene overfor framover og i hvilken retning bør de jobbe?

I panelet:

  • Spesialrådgiver i KS, Yngve Carlsson, KS
  • SLT-koordinator i Sarpsborg kommune, Tone Faale
  • Kommuneforsker i ISF, Marte Winsvold
  • Sjef i PST, Benedicte Bjørnland

10:10 Paneldebatt. Spørsmål fra salen.

10:45 Avslutning  

Møtet ledes av Geir Runar Johannessen, direktør for KS i regionene.

Marianne Baksjøberg

Marianne Baksjøberg

Rådgiver forskning og utvikling