Konkurranse på like vilkår?
Hva skjer dersom regjeringen innfører nye konkurransevilkår? Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng fra KS Advokatene presenterte bakgrunn for rapporten KS bestilte om regelendringers konsekvenser for kommunesektoren. Foto: KS

Konkurranse på like vilkår?

Regjeringen vurderer å innføre nye konkurransevilkår for offentlige og private aktører. Dette vil ramme kommunesektoren hardt. Hva blir konsekvensene dersom det kommer nye lover?

Hvilke samfunnsøkonomiske konsekvenser kan en slik ny konkurransepolitikk få? Se opptak fra presentasjonen nedenfor.

Dersom det regjeringsoppnevnte Hjelmeng-utvalgets forslag til nye konkurransevilkår blir vedtatt, kan det ramme kommunenes tilbud til innbyggerne hardt. FoU-rapporten «Konkurranse på like vilkår» viser en del av konsekvensene. På frokostmøtet delte forfatterne bak rapporten sine funn, og også tanker og betraktninger rundt temaet.

Siviløkonom og statsautorisert revisor Morten Thuve, leder for offentlig utredning hos BDO, presenterte teamet bak rapporten som ble utarbeidet på oppdrag fra KS.