Frokostmøte om folkevalgt lederskap
De folkevalgte har ansvaret for alt kommunen er involvert i. Det er et stort ansvar å bære. KS inviterer til frokostmøte der vi diskuterer kommunale oppgaver og de folkevalgtes rolle. Illustrasjonsfoto: ScanStockPhoto

Frokostmøte om folkevalgt lederskap

Gikk du glipp av møtet om folkevalgt lederskap og kommunal organisering? Her ble det presentert ny kunnskap om folkevalgtes ansvar og muligheter. Du kan fortsatt se opptak fra møtet.

Folkevalgte i kommunene har et overordnet ansvar for alt kommunen er involvert i. Dette ansvaret omfatter også hvordan kommunen velger å organisere oppgaveløsningen. Hvilket handlingsrom har de folkevalgte, og hvordan påvirker ulike organiseringsformer de folkevalgtes roller?

I tillegg til lansering av rapporten "Folkevalgt lederskap og kommunal organisering", presenterte vi et arbeidshefte om folkevalgt lederskap og kommunal organisering. Heftet er et nyttig verktøy for folkevalgte og blir innlemmet i KS Folkevalgtprogram.

Dette prosjektet gir kunnskap til bruk i kommunestyrer og fylkesting når de skal vurdere og beslutte organiseringen av oppgaveløsningen, samt hvordan de kan utøve folkevalgt lederskap ved ulike former for organisering.

Se opptak fra møtet:

Se opptak fra frokostmøtet her

Program

  • Innledning v/ KS
  • Presentasjon av hovedrapporten v/ NIBR-forsker Sigrid Stokstad
  • Panelsamtale m/ Sigrid Stokstad, Odd Harald Hovland, fylkesstyreleder og Kari-Anne Landro, ordfører i Sund kommune 
  • Presentasjon av arbeidsheftet, med kommentarer fra prosessveileder Karl Johan E. Olsen
Dag-Henrik Sandbakken

Dag-Henrik Sandbakken

Fagsjef - KS Folkevalgtprogram, medlemsservice, eierskap