Frokostmøte om avfallspolitikk
Søppelbergene vokser og vi må håndtere avfallet på en ny måte. Kommunene vil ha en nøkkelrolle i dette arbeidet, spår ny rapport. Foto: Colourbox

Frokostmøte om avfallspolitikk

Hvordan forhindre at jorda og vi mennesker drukner i søppel? KS arrangerte frokostmøte om avfallspolitikk, resirkulering og sirkulær økonomi 29. januar.

Søppelbergene har vokst seg for store - vi må håndtere avfallet vi produserer på en ny måte. Aller helst bør vi unngå å skape avfall. Vi må gå i retning av en sirkulær økonomi, som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Når et produkt ikke lenger kan brukes til sitt opprinnelige formål, kan materialene gjenvinnes og bli til nye produkter.

Kommunens rolle i avfallspolitikk og sirkulær økonomi var tema på frokostmøte 29. januar. Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen vektla kommunenes nøkkelrolle i arbeidet med en sirkulær økonomi i sin innledning.

- Med en sirkulær økonomi trenger vi en endring i hele produktkjeden. Det gir store muligheter for kommunesektoren, sa hun.

Fersk rapport
"Har vi avfall i 2030?" er en helt ny rapport om kommunenes rolle i avfallspolitikken og den sirkulære økonomi. Rapporten, som er utført av Rambøll på vegne av KS, viser at kommunesektoren har et fortrinn som lokal samfunnsutvikler, planmyndighet, avfallsbesitter og sentral aktør i miljøarbeid.

Petter Brunsberg Refsli og Hege Hellvik fra Rambøll presenterte de mest sentrale funnene i rapporten.

Les mer om sirkulær økonomi og prosjektet

Hege Hellvik i Rambøll har vært prosjektleder. Her fra en av workshopene som ble arrangert. Foto: Marianne Baksjøberg

Gir bort sykler og parkettgulv
Rapporten viser at det finnes flere eksempler på at norske kommuner og avfallsbransjen har funnet gode løsninger som er både tilpasset lokale forhold og gir bærekraftig utvikling. Romerike avfallsforedling IKS (ROAF) er et av dem. 

Administrerende direktør i ROAF Synnøve Bjørke påpekte at det noen ser på som avfall kan være til stor glede for andre. Hun fortalte at ROAF tar vare på gjenstander og materialer som kan brukes videre, og deler disse ut til innbyggere som ønsker det.

-Vi har blant annet gitt bort mange hundre sykler og hele parkettgulv, sa Bjørke.

Hun påpekte samtidig at matavfallet byr på utfordringer. Bjørke vektla hvor mye det er å spare på at alle kaster avfallet slitt på riktig måte. Mange slurver når de kaster søppelet og blander sammen de ulike avfallstypene. Da er det umulig å gjenvinne avfallet. 

Stille krav som innkjøpere 
Åsmund Aukrust (Ap) sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Han roste norsk kommunesektor for godt arbeid på avfallsfeltet, og mente at den var godt rustet for arbeidet fremover. Også Aukrust var opptatt av å informere innbyggerne om hvorfor det er viktig å kildesortere, og at det er lurt å starte tidlig.

-Kunnskapsrike barn og unge bevisstgjør også de voksne, sa han.

Offentlig sektor bruker 458 milliarder kroner til innkjøp hvert år. Aukrust påpekte at det offentlige, både stat, kommuner og fylkeskommuner, dermed kan stille krav til produsenter om at produktene som blir kjøpt skal være gjenvinnbare. 

Aukrust tok også opp håndtering av farlig avfall. Hva gjør vi med dette? Hvor skal vi lagre slikt avfall? Miljøgifter er som kjent ingen ettertraktet nabo, så det gjelder å finne gode måter å håndtere disse på uten at det går ut over miljøet eller innbyggerne.

Og som Aukrust sa: Skal Norge stille krav internasjonalt, må vi også være tøffe på hjemmebane. 

 

Marianne Baksjøberg

Marianne Baksjøberg

Rådgiver forskning og utvikling