Barnevernsungdoms overgang til voksenlivet
Overgangen fra ung til voksen handler om å tre inn i fremtiden på egenhånd. Da er det viktig å ha hjelp og støtte på veien. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Barnevernsungdoms overgang til voksenlivet

Hvordan er det for unge med barnevernsbakgrunn å tre inn i voksenlivet? KS har opprettet helt nye nettsider som skal hjelpe kommunene i arbeidet med barnevernsungdoms overgang til voksenlivet.

- Unge med barnevernsbakgrunn trenger, som andre ungdommer, støtte i overgangen til en voksentilværelse. Kommunene er sentrale aktører for dette, sier direktør for helse og velferd i KS, Åse Laila Snåre.

Både barnverntjenesten og NAV-kontoret kan gi ungdom mellom 18-23 år støtte og oppfølging. Når ungdom fyller 18 år må de og barneverntjenesten ta stilling til om det fortsatt skal være tiltak i barnevernet.

- Bufdir og AVdir har  nylig laget felles retningslinjer for samarbeid
og ansvarsdeling mellom barneverntjenesten og NAV-kontoret. I disse
retningslinjene er det et eget kapittel om ettervern.Vi håper den elektroniske arbeidsboka vil bli et nyttig supplement, sier Snåre. 

Åse Laila Snåre, direktør for helse og velferd i KS, holdt innlegg på frokostseminar 13. mars. 

Opptak av frokostseminaret 13. mars (oppdatert med lyd kl. 12:30): 


Nye nettsider som verktøy

Nettsidene skal formidle kunnskap om det som er viktig for ungdommene og stille spørsmål til kartlegging av og refleksjon over praksis. Nettsidene kan brukes uavhengig av kommunens organisering og størrelse.

Innholdet på nettsidene bygger på aktuell forskning og er utarbeidet i samarbeid med praksisfeltet og Landsforeningen for barnevernsbarn.

Her finner du de nye nettsidene som skal være et verktøy for kommunene i dette arbeidet. 

Program:

09:00 Velkommen v/avdelingsdirektør Åse Laila Snåre

09:15 Presentasjon av prosjekt og nettsider v/prosjektleder Inger Oterholm, VID

09:40 Kunnskapsoppsummering v/Ingri-Hanne Brænne Bennwik, VID

09:50 Erfaringer fra deltakere i prosjektet v/Ingrid Blindheim, barnevernleder i Moss og Jon-Harald Thorsås, avdelingsleder NAV Fredrikstad

10:10 Vil nettsidene bidra til at unge får hjelpen de trenger? v/Vilde Adolsen, Landsforeningen for barnevernsbarn

10:20 Vil nettsidene være nyttige? v/Christina Yggeseth, barneverntjenesten for Kristiansandregionen

10:30 Vil nettsidene være nyttige? v/Fredrik Sørensen, NAV Bjerke

10:40 Spørsmål og kommentarer fra plenum

11:00 Avslutning

Videre lesning