Formiddagsseminar: Hvordan lykkes vi best med inkludering?
Den 31. januar arrangerer KS seminar om hvordan vi skal lykkes best med inkluderingen. Seminaret er gratis og åpent for alle. Illustrasjon: Shutterstock

Formiddagsseminar: Hvordan lykkes vi best med inkludering?

Det koster å falle utenfor. Både menneskelig og økonomisk. Derfor er det viktig at vi klarer å skape et inkluderende samfunn med plass til alle. Men hvordan lykkes vi best med dette? Vi inviterer til formiddagsseminar om inkludering 31. januar!

Utenforskap er ikke en fjern problemstilling – det angår oss alle. Å sikre at alle er inkludert og inne i varmen, er samfunnets ansvar. Den 31. januar spør vi om hvordan vi lykkes best med inkluderingen. Under seminaret presenterer vi forskningsrapporter og gode grep.

Se fullt program og meld deg på formiddagsseminaret!

Hvilke grep må kommunene ta?
Kommunene følger innbyggerne gjennom hele livet. Dette spennet viser alle områdene kommunene bidrar på, men også hvor stort potensial kommunene som arbeidsgivere har. Hvordan utnytter vi potensialet best mulig, slik at vi får et varmt samfunn med plass til alle rundt bordet? Hvilke grep bør kommunen som arbeidsgiver ta fremover?

Oslo 31. januar
Selve inkluderingsarbeidet kan ha ulike innfallsvinkler. Jobber du med inkludering og ønsker å lære av andre på feltet? Er du opptatt av å finne gode løsninger slik at ingen faller utenfor? Samfunnsengasjert og med sterke meninger? Bli med på arrangementet 31. januar i Oslo fra klokken 09:00 - 11:30. Vi serverer mat - velkommen!

Videre lesning

Marianne Baksjøberg

Marianne Baksjøberg

Rådgiver forskning og utvikling