FINN-EU
Foto: Horisont 2020

FINN-EU

FINN-EU jobber for å øke offentlig sektors deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Fra 2018 leder KS nettverket. Her finner du informasjon om FINN-EU, hva nettverket jobber med og kommende arrangementer.

Hva gjør FINN-EU?

FINN-EU jobber for å spre informasjon om muligheter i Horisont 2020 for kommunesektoren, Forsknings-og innovasjonsmiljøer (FoI) og næringsliv. Kommunesektorens behov er styrende for nettverkets aktiviteter og utvalgte temaområder. Nettverket arrangerer aktiviteter og møteplasser som bidrar til å øke kunnskapen om Horisont 2020, oppmuntrer til samarbeid mellom aktører fra offentlig sektor, FoI-sektor og næringsliv, samt åpner for erfaringsdeling og læring.

Har din kommune eller fylkeskommune behov som må løses? Sitter dere på en idé til et innovasjonsprosjekt og er på jakt etter samarbeidspartnere i eller utenfor Norge? Da kan FINN-EU være aktuelt for dere! 

Temaer for 2018

Temaområdene for 2018 henger sammen med kommende utlysninger fra Horisont 2020, for å øke muligheten for å få prosjektstøtte. I år er temaene:

  • e-helse og velferdsteknologi
  • smarte byer og lokalsamfunn
  • sirkulær økonomi
  • samferdsel

Vil du vite mer om EU-nettverkene?

Forskningsrådet finansierer til sammen 15 EU-nettverk i sitt arbeid med å øke norsk deltakelse i Horisont 2020. Les mer om EU-nettverkene på Forskningsrådets nettside.

Det finnes nasjonale kontaktpersoner for hvert tema i Horisont 2020. Kontaktpersonene hjelper deg med ting du lurer på i forbindelse med Horisont 2020 og EU-forskning.

Se oversikt over de nasjonale kontaktpersonene.

Hvorfor delta i EU-prosjekt?

Mange av utfordringene kommunesektoren i Norge jobber med å løse, er felles for andre europeiske aktører. I et EU-prosjekt kan din organisasjon få kunnskapen, nettverket og den økonomiske bistanden som skal til for å løse disse utfordringene i fellesskap med andre. 

Noen av fordelene ved å delta er følgende:

  • Dere får tilgang på det fremste innen ny teknologi og forskning
  • Prosjektdeltakelse kan gi grunnlag for spennende utviklingsarbeid, som kan øke interessen for å jobbe i kommunesektoren
  • Prosjektdeltakelse oppmuntrer til å ta i bruk et større kontaktnett for å løse felles problemstillinger

Høres dette interessant ut for din kommune eller fylkeskommune? Ta gjerne kontakt med oss,  vi hjelper dere gjerne!


Fakta

Nettverket FINN-EU har som mål å bidra til økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonssamarbeid fra forskningsinstitutter, bedrifter og offentlige virksomheter. FINN-EU ble dannet i 2015 av Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA), KS og Abelia.

Fra 2018 leder KS prosjektet og har med seg Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA) og Universitets- og høgskolerådet (UHR) i styringsgruppa. FINN-EU finansieres av Norges Forskningsråd, som også bidrar med faglig støtte.