Actionfylt lansering av samskapingsverktøy
Det ble en actionfylt lansering av samskapingsverktøy 6. mars, da skuespillere dramatiserte velkjente situasjoner som kan by på utfordringer når ulike aktører skal skape noe sammen. Foto: Marianne Baksjøberg

Actionfylt lansering av samskapingsverktøy

Nye verktøy, blodfersk håndbok, boksekamp og fisketur med hull i robåten - det var ikke mangel på action da KS lanserte nye verktøy for samskaping på Sentralen 6. mars.

- Det er i kommunen vi finner velferdsstaten i praksis, sa forsker Lars Ueland Kobro fra SESAM  da KS lanserte en rykende fersk håndbok og to nyutviklede verktøy som skal gjøre det lettere å lykkes med samskaping. 

Gått opp nye stier

Lanseringen var hos SoCentral, som holder hus i Sentralen i Oslo. Lasse Jalling, avdelingsdirektør i KS, åpnet arrangementet og roste håndboken for å være en enkel og pedagogisk, praktisk veileder for samskaping. 

- Her har forskerne gått opp nye stier som det blir spennende å følge videre, sa han til en fullsatt sal.


Lasse Jalling roste håndbokens språk og lettfattelighet. Foto: Marianne Baksjøberg

Håndbok for samskaping.pdf

Samskaping for å løse velferdsstatens utfordringer

Kobro tegnet kjapt et bakteppe av en velferdsstat under økende press, som gjør at samfunnet må finne nye måter å løse flere av velferdsutfordringene på. Samskaping er en av måtene, og Kobro mente det bare var å omfavne begrepet:

- Enkelte fnyser av ordet. De mener det ikke finnes fordi det fortsatt får røde linjer under seg dersom du skriver det i Word, og da trenger ingen å bruke det. Men joda, samskaping er et ord, det er der og get used to it! 


- Det er bare å bli vant til ordet samskaping, sa Lars Ueland Kobro fra SESAM. Foto: Marianne Baksjøberg

Når ulike kulturer møtes

Men selv om samskaping er i vinden, betyr ikke det at det ikke er utfordringer. Det er ikke alltid like enkelt når det offentlige og det private skal samarbeide, eller når alle aktører skal delta på like premisser og stå like mye i glansen. Det er jo så vanlig at det er én som sitter i førersetet. Og hva når ulike kulturer møtes, der kommunen er opptatt av gode prosesser, forankring og samarbeid med ildsjeler, mens det private vil jobbe energisk og dynamisk med gule post it-lapper og fengende titler?

Skuespillerne Dagrun Anholt, Igor Necemer og Egil Birkeland dramatiserte dette på glimrende vis med både humor og treffsikre analyser. Hvordan kan du se i opptaket under:

Gjør det mulig å måle effekter

Håkon Iversen fra SoCentral påpekte at veldig ofte måler vi aktivitetene vi gjør, men sjelden effekten av dem. Grunnen er gjerne at det er vrient å få til. Hvordan måler vi egentlig den sosiale verdien av tiltakene? SoImpact er et verktøy som måler effekt, ved å inkludere virkninger som element.

- Virkninger er det som resultater fører til, og som forskning viser har effekter, forklarte Iversen.

Dermed er det mulig å finne ut om det som blir gjort, har ønsket resultat. Effektmåling gjør det lettere å bruke ressursene på rett måte, og også se hvor vi bør forebygge fremfor å brannslukke. Verktøyet er laget av SoCentral, og videreutviklet i dette prosjektet.

Panelet delte erfaringer

Linda Lundgaard Andersen fra Roskilde Universitet fortalte om sine tanker rundt samskaping som fenomen, og hadde også forsker Silla Mørch Sievers fra INSP! med seg - på video fra Danmark. 

- Samskapelse er ikke en metode, det er en måte vi møter mennesker på, sa Sievers.

Til slutt var det tid for salongsamtale om sosial samskaping, oppstart, gjennomføring og utfordringer, og det hele ble ledet av tidligere NRK-profil Styrk Fjærtoft. I panelet satt

  • Britt Erlandsen og Farzaneh Aghalo fra Sister in Business 
  • Eli Capoferro fra NAV Asker
  • Lene Hvistendal Bergseth fra Asker kommune
  • Stine Odland fra IKEA
  • Anne Romsaas fra KS


Paneldeltakerne delte sine erfaringer og tanker rundt samskaping. 
Foto: Marianne Baksjøberg

Nå er det tid for å ta i bruk ressursene og kunnskapen. For som Anne Romsaas sa på tampen:

- Vi har ikke ønsket å lage et verktøy kun for kommunene. Vi ville lage verktøy som egner seg for samskaping. 2018 blir året hvor vi skal gjøre disse verktøyene levende og ta dem i bruk.


Fakta

Prosjektet er utført av Senter for Sosialt Entreprenørskap og Samskapende Sosial Innovasjon ved Høgskolen i Sør-ØstNorge (SESAM) i samarbeid med SoCentral, VIVE og Roskilde Universitet (RUC) i Danmark.

Marianne Baksjøberg

Marianne Baksjøberg

Rådgiver forskning og utvikling