FoU

FoU

Vårt forsknings- og utviklingsarbeid skal gi kommunesektoren ekspertstøtte i møte med staten, Stortinget, arbeidslivspartene og andre samfunnsaktører. Målet er å gi gode verktøy og økt kunnskap for våre medlemmer.


Artikler

Jon Anders Drøpping

Jon Anders Drøpping

Fagleder forskning og utvikling