Utviklingsnettverk 2016-2017 (ROBEK)
Foto: Corell

Utviklingsnettverk 2016-2017 (ROBEK)

Hvordan gjenskape økonomisk handlefrihet, komme ut av ROBEK-lista og styre etter resultat og kvalitet?

Deltakende kommuner: 
Ballangen, Tysfjord, Flakstad og Moskenes

Gjennom 5 samlinger over 1,5 år settes søkelys på kommunens finansielle status, det økonomiske handlingsrommet i de viktigste tjenestene og utvikler et nytt styringssystem sammen med deltakerkommunene. Ut over dette tas med særtemaer /dypdykk etter mer avklarte ønsker fra kommunene.

Målgruppen for nettverket er politisk og administrativ ledelse, ledergruppe, tillitsvalgte og økonomisjef.

1: Nettverksprosessen 16. og 17. februar 2016

Oppstartsamling med forventningsavklaring, analyser/handlingsrom og omlegging styringssystem

 • Introduksjon til nettverksarbeidet og arbeidsmetoden
 • Hva skal til for å lykkes? Erfaringer fra tidligere nettverk v/ordfører eller rådmann.
 • Perspektivanalyse på økonomi som viser status og hvordan det går hvis tiltak ikke treffes.
 • Analyse av handlingsrommet i ulike tjenester, hvordan komme i gang, hva kan kommunen gjøre?
 • Om hjemmelekser, reduserte endringsprofil utgifter.

2: Fra å styre på penger til å styre på resultat 5. og 6. april 2016

 • Tilbakemeldinger på fremlagte endringsprofil i tjenester.
 • Det politiske ansvaret i budsjettprosessen.
 • Hvordan finne handlingsrom for kutt?
 • Fra å styre på tiltak og penger til å styre på kvalitet og resultat. Hva det skal være mål på i de ulike tjenestene.

3: Hva bør være innholdet i kommende økonomiplan/forpliktende plan? 6. og 7. september 2016

 • Styrke og svakhet ved forrige økonomiplan.
 • Gjennomgang av prognoser og mål.
 • Tilbakemelding til kommunenes forslag om hva det bør være mål på
 • Om lederavtaler, årshjul og resultatdialog

4: Økonomiplanen og lederavtaler 17. og 18. januar 2017

 • Tilbakemelding på nedbetalingsplan med kutt og endringer i tjenesteområdene, mål i tjenester, lederavtaler og årshjul
 • Hvordan nå avklarte, vedtatte mål, redusere tjenestevolum?
 • Spesialtema etter ønske

 5: Avsluttende samling 25. og 26. april 2017

 • Hvordan ledere kan lykkes når de har avklart resultatansvar.
 • Lure grep pr. tjeneste. Lære av hverandre.
 • Hvordan gikk det når kommunene iverksatte nye tiltak og endringer.
 • Kommunevis gjennomgang av status.
 • Hva lyktes, hva gjenstår?
 • Veien videre.