EffektiviseringsNettverkene

EffektiviseringsNettverkene

Hvert år deltar omlag 180 kommuner i effektiviseringsnettverk. Gjennom deltakelsen vil kommunene tilegne seg, analysere og nyttiggjøre seg av relevant styringsinformasjon. Nettverkene ledes av veiledere som er profesjonelle på nettverk.