Workshop om IKT-status i nye kommuner
- Ved å samle sammenslåingskommuner og leverandører, skaper vi en større trygghet for at systemene fungerer som de skal når 43 nye kommuner ser dagens lys i 2020, sier Hallvard Hoen, spesialrådgiver for digitalisering i KS. Foto: Colourbox.com

Workshop om IKT-status i nye kommuner

Når 43 nye kommuner oppstår i 2020 må IKT-plattformen virke. KS, Kartverket og Difi inviterte kommuner og IT-leverandører til workshop 4. desember for å legge alle mulighetene og utfordringene på bordet. Opptak fra plenumsdelen finner du her.

Workshopen skal bidra til at kommuner og private IT-leverandører sikrer en god digital gjennomføring av kommune- og regionreformene. Statssekretær Paul Chaffey fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) åpner workshopen.

Se hele programmet for dagen

Departementet har utpekt Kartverket som teknisk koordinator på IKT-spørsmål når de nye kommunene og regionene skal bygges. Alle digitale offentlige systemer på tvers av virksomheter og nivåer må samordnes i ny kommune- og regionstruktur.

Liten kapasitet hos kommuner og leverandører
- IKT-plattformen må virke! Gjennom vårt arbeid med å bygge en ny digital løsning for kommunesammenslåinger har vi sett at små kommuner har begrenset kapasitet. Kommunal sektor er i stor grad avhengig av privat IKT-kompetanse for å kunne gjøre nødvendige tilpasninger til sine systemer, sier IT-direktør Olav Petter Aarrestad i Kartverket. 

600 systemer må tilrettelegges
Kommune-Norge har rundt 600 IKT-systemer, hvor kommunenummer er koblingsnøkkel mot andre systemer som NAV, enhetsregisteret og folkeregisteret. De kommunene som nå står foran kommunesammenslåing og ny regionstruktur i 2020 har kort tid på seg til å tilrettelegge systemene.

Trygghet for at systemene fungerer
- Ved å samle sammenslåingskommuner og leverandører, skaper vi en større trygghet for at systemene fungerer som de skal når 43 nye kommuner ser dagens lys i 2020, sier Hallvard Hoen, spesialrådgiver for digitalisering i KS.

På workshopen får deltakerne presentert case fra enkeltkommuner, og systemleverandører vil fortelle hva de kan hjelpe til med og hva kommunene må tenke på fram mot 2020. Deltakerne får også god tid til å diskutere løsninger på IKT-utfordringene i grupper.

Muligheter til å ruste opp infrastrukturen
– Kommunesammenslåing er en arbeidskrevende prosess, men den gir samtidig muligheter til å ruste opp IKT-infrastrukturen. I tillegg vil de kommunene som er tidligst ute, kunne gjøre gode anskaffelser på området og sikre seg leverandører som kan levere i tide. Det er fremdeles tid igjen, men det begynner å haste, sier IKT-koordinator Bernt Audun Strømsli i Kartverket.

Workshopen arrangeres i lokalene til KS i Oslo sentrum tirsdag 4. desember 2018. Invitasjoner er sendt til alle kommuner som skal slå seg sammen, samt aktuelle IT-leverandører.