Videre satsing på digitalisering i KS
Direktør Tone Marie Nybø Solheim. Foto: Gerardo Poblete. 

Videre satsing på digitalisering i KS

KS fortsetter satsingen på IKT-samordning i kommunesektoren. I løpet av høsten etableres det et eget råd for digitalisering med representanter fra kommuner og fylkeskommuner. Dette ble vedtatt i Hovedstyrets møte 18. september.

- Vi er glade for at Hovedstyret har gitt et tydelig signal om at KS skal satse videre på IKT-samordning i kommunesektoren, uttaler direktør Tone Marie Nybø Solheim. – Nå vil vi begynne jobben med å etablere et råd som blant annet skal sikre at den videre utviklingen baserer seg på reelle behov hos medlemmene.

Vedtaket i Hovedstyret betyr at dagens aktiviteter og prosjekter, som er etablert gjennom KommIT-programmet, vil videreføres i KS.