Tilskuddsordning for Wifi-soner i norske kommuner
Wifi kan bli en del av den digitale infrastrukturen i alle kommuner. Foto: ScanStock

Tilskuddsordning for Wifi-soner i norske kommuner

EUs satsing på et digitalt Europa treffer også Norge. Nå kan norske kommuner søke om midler til wifi-soner i kommunen.

Prosjektet har fått navnet WiFi4EU og er en støtteordning for å bygge ut gratis offentlige WiFi-soner. Frem til 2020 skal det investeres rundt 120 millioner euro for å bygge ut Wifi-soner til 8000 kommuner i Europa. I Norge er det Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som ansvaret for praktisk oppfølging og som gir teknisk veiledning og informasjon til kommunene. Det er mulig å søke enkeltvis eller i grupper.

Støttebeløpet er 15-20 000 euro per kommune og støtten kan dekke inntil 100 prosent av kostnader til nødvendig utstyr og innstallering. Det legges opp til fem utlysninger frem mot 2020 og den første utlysningen kommer allerede i februar 2018. Tilbudet må være gratis for innbyggerne, med ikke-diskriminerende betingelser og uten å komme i konflikt med eksisterende tilbud av WiFi-soner.