På siden av SvarUt....

SvarUt sender post til innbyggere og virksomheter gjennom Altinn. Det er også mulig å knytte SvarUt til Sikker Digital Post fra Difi. På de måten kan innbyggere som har valgt Digipost eller e-Boks som postkasse for post fra det offentlige få dette her. 

Post til virksomheter vil bli rutet gjennom Altinn. Det samme gjelder post til privatpersoner som ikke har valgt postkasse hos Digipost eller eBoks.

For større virksomheter er det viktig å delegere rettighetene til å kunne lese post til flere enn den som i utgangspunktet representerer virksomheten, som vanligvis er daglig leder/administrerende direktør. Kommuner er også virksomheter og vil også motta post gjennom Altinn. Derfor må også rådmannen delegere sine rettigheter til å motta post, til f.eks. postmottaket i kommunen.

Det er utarbeidet to korte beskrivelser av hvordan det opprettes roller i Altinn og hvordan rettighetene kan delegeres:

For mer informasjon om Altinn henviser vi til hjelp-informasjonen i www.altinn.no, spesielt om Profiler, roller og rettigheter.