Komme igang med SvarInn

Dersom kommunen (eller virksomheten) har avtale om bruk av SvarUt, kontakter kommunen KS for å få opprettet mottakersystemet for kommunen i SvarInn. Kommunen kan da selv konfigurere systemet.

Kommuenen vil vanligvis også kontakte leverandøren av sak/arkivsystemet som skal motta posten. I en del tilfeller vil det være naturlig at leverandøren bistår når sak/arkivsystemet skal knyttes til SvarInn.