Avtale om digital kompetanse i kommunene
Nytt samarbeidsprosjekt om digital kompetanseheving. Fra venstre Jan Olav Birkenhagen (Akademikerne) Ragnhild Lied (Unio), Paul Chaffey, (Statssekretær i KMD)Mette Nord (LO) Mette Gundersen (KS nestleder) Erik Kollerud (DELTA) Foto: KMD

Avtale om digital kompetanse i kommunene

KS har signert avtale om ny digital kompetanseheving. Prosjektet skal stimulere til digitalisering av kommunesektoren.

I tillegg skal prosjektet skape en forståelse for og gi støtte til de endrings- og omstillingsprosessene som digitalisering kan medføre. Det skal tilbys verktøy for tjenesteutvikling og gode utviklingsprosesser.

Avtalen om digital kompetanseheving er et nytt samarbeidsprosjekt mellom KS, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og forhandlingssammenslutningene.

Avtalen om digital kompetanseheving er et nytt samarbeidsprosjekt mellom KS, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og forhandlingssammenslutningene.
Det er utarbeidet en kunnskapsplattform komdigi.no hvor kommunene til å hente informasjon og inspirasjon, i tillegg blir det ulike samlinger.

Materiell som legges på komdigi.no blir tilgjengelig for hele Kommune-Norge, på den måten får flere enn deltakerne på samlingene ta del i kunnskapen.

KS har fått ansvar for utvikling og drift av kunnskapsplattformen, samt gjennomføring av ulike typer møteplasser med bistand fra alle partene i samarbeidet. Avtalen gjelder fra 5. september 2017 og ut 2019. Administrativt ansvar for prosjektet ligger hos departementet.

Videre lesning