Informasjonsmøte om nytt folkeregister
Er du leverandør og har spørsmål om hvordan overgangen til nytt folkeregister vil bli, kan du melde deg på informasjonmøte som holdes i januar. Foto: Rune Bjørkli

Informasjonsmøte om nytt folkeregister

Prosjekt modernisering av folkeregisteret inviterer leverandører som tilbyr systemer med integrasjon mot folkeregisteret til informasjonsmøte i januar 2018. Det blir orientert om prosjektets leveranser og hvordan de nye løsningene kan brukes.

Det er prosjekt modernisering av folkeregisteret som har ansvar for moderniseringen på vegne av Skatteetaten, og i samhandling med mange andre offentlige etater.

Må gjøre tilpasninger
Skatteetaten har i dag en avtale med ekstern distributør (EVRY AS) om formidling av folkeregisterdata til virksomheter godkjent av Skattedirektoratet som mottakere. Denne avtalen løper ut 2021. Det gir alle virksomheter som bruker folkeregisteropplysninger to år på å gjøre nødvendige tilpasninger.

Mange blir berørt
De flere titalls tusen offentlige og private virksomheter som blir berørt, blir i stor grad gjort kjent med den pågående moderniseringen gjennom første halvdel av 2018. Om lag 1200 konsumenter har integrasjoner mot folkeregisteret, og når de blir oppmerksomme på de forestående endringene, venter vi at de vil kontakte sine systemleverandører med spørsmål om hvordan overgangen til nytt folkeregister kan gjøres så enkelt og smart som mulig.

Info om leveranser og tjenester
Det er viktig at alle har god kjennskap til prosjektets leveranser, og hvordan de nye løsningene og tjenestene kan brukes av dere. Direktoratet for e-helse og KS/FIKS vil være til stede med representanter som vil orientere om planer og integrasjoner mot kommunal sektor og helse- og omsorgssektoren etter Skatteetatens informasjonsmøte.

Tid:

19. januar klokka 09.00
9.00 – 11.00 Informasjonsmøte modernisering av folkeregisteret
11.00 – 12.00 Direktoratet for e-helse, KS/FIKS

30. januar klokka 13.00
13.00 – 15.00 Informasjonsmøte modernisering av folkeregisteret
15.00 – 16.00 Direktoratet for e-helse, KS/FIKS

Sted:
Skattedirektoratet, Fredrik Selmers vei 4, Oslo

Påmelding:
Påmelding gjøres ved å sende en epost til Prosjekt.mf@skatteetaten.no. Merk hvilken dato du ønsker å delta på, antall og navn på deltagere som kommer fra dere, og spill gjerne også inn spesifikke spørsmål dere ønsker å få svar på i møtet.