Nå blir det enklere å komme i kontakt med hjemmetjenesten
Ved å bruke helsenorge.no kan pårørende se når helsepersonell skal komme på besøk til den pleietrengende. Foto: Colorbox.com

Nå blir det enklere å komme i kontakt med hjemmetjenesten

På helsenorge.no kan brukere av hjemmetjenesten og deres pårørende sende og motta meldinger med helsepersonell i hjemmetjenesten. Dette er innført i fire bydeler i Oslo og en bydel i Bergen. Flere bydeler står klare til å gå i gang etter nyttår.

- Dette er en etterlengtet digital løsning. Kommunene vil spare penger når de unngår bomturer til brukere som ikke er hjemme når de skal ha besøk. For brukerne og deres pårørende betyr det en økt trygghet og forutsigbarhet i hverdagen, sier Ingeborg Berge, som er prosjektleder i KS for prosjektet som har navnet DigiHelse.

Gjennom den nye løsningen kan hjemmetjenesten utveksle sensitiv informasjon på en sikker måte, som både ivaretar kravene til informasjonssikkerhet og personvern. Brukere og pårørende kan se fremtidige avtaler slik at de vet når hjemmetjenesten kommer, og pårørende kan se om hjemmetjenesten har vært på besøk.

Ønsker at flere kommuner kobler seg på
- Løsningen er under utprøving ut i Oslo og Bergen, og erfaringene er gode. Kommunene merker allerede at de får færre telefonhenvendelser, men de må arbeide mye for å gjøre dette tilbudet kjent blant brukerne. Helsenorge.no er ikke så godt kjent enda, og det er ca. 10 % av brukerne som bruker helsenorge.no. Her er det mye bra helseinformasjon, sier Berge.

Nå ønsker KS at flere kommuner tar i bruk løsningen. Utprøvingen har vist at den tekniske løsningen fungerer bra i samhandling med brukerne.

Prosjektet har laget opplæringsmateriell for helsepersonell og det er informasjon for innbyggere her på helsenorge.no:
https://helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/kommunale-hjemmetjenester-pa-nett

Hva kreves for å komme i gang?
Ta gjerne kontakt med Arne Norrud hvis dere ønsker å vite mer om innføringsplaner og gevinstanalyser. 

- Vi anbefaler å starte med å informere ansatte, ledere og tillitsvalgte. Det er også fornuftig å inkludere dette prosjektet i andre prosjekter som er planlagt, sier Berge. Hun oppfordrer kommunene til å ta kontakt med leverandøren sin og inngå avtale med planlegging av oppgradering. - Når dere planlegger å starte opp informeres brukere og deres pårørende, sier Berge.

Hvilke kommuner er i gang?
Bergen kommune, Oslo kommune, kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (Ullensaker, Nannestad, Nes, Hurdal, Eidsvoll og Gjerdrum), KS og Direktoratet for e-helse har sammen finansiert og gjennomført et forprosjekt. De har vurdert at det er et stort behov for denne tjenesten, og at det er flere gevinster ved en slik digital tjeneste for brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester. Tjenesten for å sende og motta meldinger var ferdig til utprøving høsten 2017. I tillegg deltar også de resterende åtte av de ti største kommunene (K10-kommunene) med å finansiere prosjektet og de er med i referansegruppa. Fagpersoner fra prosjektet og fra K10-kommunene har deltatt i utforming av brukergrensesnitt og innholdet

Status i arbeidet og planer for 2018
EPJ-leverandørene Visma, Acos og Tieto inngikk høsten 2016 avtale og var ferdigstilt til utprøving i oktober i Oslo og i Bergen i november.

Ønsker dere kontakt med prosjektet frem til sommeren 2018 ta kontakt med prosjektleder Arne Norrud, ano@uniconsult.no eller til KS ved Ingeborg Berge, ingeborg.berge@ks.no