Ny undersøkelse om kommunenes veiledningstilbud
Foto: KS

Ny undersøkelse om kommunenes veiledningstilbud

Det er satt i gang en omfattende undersøkelse av kommunenes veiledningstilbud for digitale tjenester. Hvordan er tilbudet i din kommune? KS vil gjerne høre fra deg!

KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i fellesskap forpliktet seg til å legge forholdene til rette slik at kommunesektoren kan opprette et veiledningstilbud som kan bidra til å øke innbyggernes digitale deltagelse og kompetanse. Dette veiledningstilbudet skal ikke være en nyetablering i kommunene, men en videreutvikling og samordning av den innbyggerservice som kommunene allerede tilbyr sine innbyggere. Dette kan f.eks. inngå som en del av folkebibliotekets generelle veiledningstilbud, kommunens servicekontor, eller veiledning fra kommunale fagavdelinger.

I forbindelse med prosjektet «Digihjelpen – et kommunalt veiledningstilbud for digitale tjenester» foretas det nå en kartlegging av kommunenes eksisterende veiledningstilbud. Undersøkelsen er sendt ut til alle landets kommuner, og retter seg mot landets rådmenn. Til tross for at undersøkelsen har fått god respons så langt, ønsker KS flere svar, som vil gi et bedre bilde av situasjonen i norske kommuner.

Svarfrist for undersøkelsen er søndag 11.juni 2017. Resultatene fra undersøkelsen vil publiseres på ks.no. Det er ønskelig at rådmann/administrasjonssjef i kommunen svarer.

Videre lesning