Ny digitaliseringsstrategi
Illustrasjon: Bly

Ny digitaliseringsstrategi

Gode og tilgjengelige digitale tjenester styrker dialogen med innbyggere og næringsliv og gir gode lokalsamfunn. Det er visjonen til den nye digitaliseringsstrategien for kommunal sektor, vedtatt av KS’ hovedstyre rett før påske.

Digitalisering er ikke bare et viktig grep for å forenkle og effektivisere offentlig sektor slik at vi står bedre rustet overfor de demografiske endringene som kommer. Digitalisering gjør det også mulig å skape et mer inkluderende lokalsamfunn. Strategien viser hvilken vei vi må gå for å oppnå det. Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

Bakgrunn
Arbeidet med digitaliseringsstrategien har vært en grundig og omfattende prosess der kommuner og fylkeskommuner har vist stort engasjement og bidratt godt inn i de tematiske arbeidsgruppene. Kommuner og fylkeskommuner vil også framover involveres i arbeidet, for eksempel med å utforme tiltak og prosjekter som skal bidra til at kommunal sektor oppnår målene i strategien.

Digitaliseringsstrategien synliggjør felles kommunale satsningsområder og skal vise retning for arbeidet i kommunal sektor. Målgruppen er politikere og administrativ ledelse.   Digitaliseringsstrategien bygger opp under satsningsområdene i den nasjonale digitaliseringsstrategien – Digital Agenda for Norge – slik at våre mål og tiltak henger sammen med nasjonale mål og tiltak. Kommuner og fylkeskommuner kan bruke strategien ved utarbeidelse av lokale strategier.

Digitaliseringsstrategien på nett
Digitaliseringsstrategien med mål, tiltak og verktøy etableres på egne nettsider på ks.no. Mål og tiltak i Digitaliseringsstrategien blir nærmere detaljert og spesifisert i nettversjonen, og oppdateres løpende i strategiperioden. Nettversjonen på ks.no vil også inneholde KS’ posisjoner på digitaliseringsområdet og en ajourført oversikt over og status for de felles kommunale prosjektene og tiltakene.

Se nettversjonen av strategien her