100.000 bruker nå KS Læring
24. mai 2017 passerte KS Læring 100.000 ansatte som brukere av tjenesten. Illustrasjon: Haakon Meland Eriksen, KS Læring.

100.000 bruker nå KS Læring

En milepæl er nådd - KS Læring har passert 100.000 ansatte som brukere.

KS Læring er den nasjonale løsningen for deling av kunnskap og kompetanseheving for ansatte i kommuner og fylkeskommuner, og 24. mai 2017 nådde vi en milepæl da vi passerte 100.000 ansatte som brukere av løsningen.

Læringsplattform for kommunene
KS Læring som samhandlings- og læringsplattform støtter planlegging av kompetanseheving, gjennomføring av blandet læring med arrangementer og nettkurs med og uten mikrolæring, samt rapportering på status i egen organisasjon.

En nasjonal pilot
KS Læring startet som et grassrotsinitiativ blant kommunene. I 2014 ble det løftet opp som en nasjonal pilot i KommIT-programmet, og løsningen ble satt i drift i 2016. Da var det litt over 30.000 ansatte som brukte den, og litt over ett år senere er vi over 100.000 ansatte.

Videre lesning