Referater

Her vil referatene fra møtene i KommIT-rådet legges fortløpende ut.

2016

2017

2018