Medlemmer i KommIT-rådet

Rådets sammensetning pr 20. september 2018. Rådet har to færre medlemmer enn normalt i påvente av at nye representanter blir oppnevnt.

Rådets sammensetning og kompetanse skal gjenspeile kommunal sektor med representasjon fra både større og mindre kommuner, og bestå av representanter med IKT-faglig og strategisk lederkompetanse.

Administrerende direktør i KS utpeker rådets leder og representanter.

Rådets representanter er:

Navn

Tittel

Kommune

Arild Sundberg (Leder)

Kommunaldirektør

Oslo kommune

Ole Magnus Stensrud

Rådmann

Skien kommune

Robert Rastad

Kommunaldirektør

Bergen kommune

Evy-Anni Evensen

Fylkesrådmann

Telemark fylkeskommune

Kristin Barvik

Kommunaldirektør

Sandnes kommune

Monica Larssen

Digitaliseringssjef

Harstad kommune

Tord Buer Olsen

Rådmann

Lillehammer kommune

Knut Allstrin

IKT sjef

Nordland fylkeskommune

 

 

 

 

 

 

Utvalgets medlemmer og leder oppnevnes som hovedregel for to år om gangen. Ved oppnevning av nye medlemmer til rådet, skal det legges vekt på å sikre kontinuitet i rådets arbeid.  Rådets sammensetning vil første gang bli vurdert ved utgangen av 2018.