Medlemmer i KommIT-rådet

Rådets sammensetning pr 11. april 2018.

Administrerende direktør i KS utpeker rådets leder og representanter.

De respektive representantene møter på vegne av sin virksomhet. Rådets representanter er:

Navn

Tittel

Kommune

Arild Sundberg (Leder)

Kommunaldirektør

Oslo kommune

Kristin Weidemann Wieland

Kommunaldirektør

Bærum kommune

Marit Elisabeth Larssen

Rådmann

Giske kommune

Ole Magnus Stensrud

Rådmann

Skien kommune

Robert Rastad

Kommunaldirektør

Bergen kommune

Evy-Anni Evensen

Fylkesrådmann

Telemark fylkeskommune

Kristin Barvik

Kommunaldirektør

Sandnes kommune

Monica Larssen

Digitaliseringssjef

Harstad kommune

Tord Buer Olsen

Rådmann

Lillehammer kommune

Knut Allstrin

IKT-leder

Nordland fylkeskommune

 KommIT-rådet avgjør selv eventuell rullering av funksjonstid i rådet.