KommIT

KommIT

KommIT er et program i KS som skal høyne forståelsen av og kunnskapen om IKT som virkemiddel for effektivisering og kvalitetsheving i kommunal forvaltning og tjenesteproduksjon.

Line Richardsen

Line Richardsen

Avdelingsdirektør