Velkommen til tekstbasen

Velkommen til tekstbasen

Trenger du inspirasjon til tekstarbeidet i din kommune eller fylkeskommune? Da bør du ta en titt på tekstbasen med klare kommunale brev og tekster.

Tekstbasen ligger under Språkrådets klarspråk.no. Flere kommuner, som har kommet godt i gang med klarspråksarbeidet, har delt sine tekster i både gammel og ny versjon.
– Tekstene i basen skal være til inspirasjon, og et utgangspunkt for eget klarspråksarbeid, sier Anna Holm Vågsland, programleder for klart språk i kommunesektoren.

Her finner du tekstbasen

Målet er at tekstbasen stadig skal utvides med nye og klare tekster, etter hvert som flere kommuner og fylkeskommuner kommer i gang.

Flere kommuner og fylkeskommuner har også jobbet grundig med å brukerteste tekstene de sender til innbyggerne.
– Delingspotensialet i kommunene er så stort – vi kommuniserer om de samme tjenestene, og det er ingen god grunn til å ha over 400 ulike brev om tildeling av sykehjemsplass, hvis vi har ett som innbyggerne faktisk forstår, sier Vågsland.

KS håper at tekstbasen vil være en nyttig ressurs og et godt verktøy i arbeidet med klart språk i din kommune eller fylkeskommune.

Hvis du har noen tilbakemeldinger på hvordan du opplever tekstbasen eller andre spørsmål, vil vi gjerne høre fra deg.

Lykke til med klarspråksarbeidet.

Videre lesning

Anna Holm Vågsland

Anna Holm Vågsland

Prosjektleder for programmet Klart språk i kommunesektoren