Stavanger kommune fikk historisk klarspråkpris
Varaordfører i Stavanger kommune Bjørg Tysdal Moe ble tildelt klarspråkprisen til Stavanger fra kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Ida Slettevoll

Stavanger kommune fikk historisk klarspråkpris

Stavanger kommune er tildelt den aller første klarspråksprisen for kommunesektoren. Prisen Årets trekkhund gikk til kommunikasjonsrådgiver Tone Fagerholt i Trondheim kommune.

 - Å fornye offentlig sektor handler om å skape en enklere hverdag for folk og samtidig utvikle en mer effektiv sektor. Klart språk bidrar til begge deler, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Statsråden delte ut klarspråksprisene på Oslo konserthus 27. februar.

- Nå tar vi klarspråksprisen et steg videre ved å løfte frem kommunene, sier han.

Klarspråkpris til Stavanger
Det er aller første gang en kommune får en egen klarspråkspris. Stavanger kommune fikk prisen for å kunne vise til et imponerende og systematisk arbeid med klart språk. Juryen legger vekt på at kommunen har hatt klarspråk som en av sine viktigste satsingsområder og at kommunen har satset på å styrke de ansattes kompetanse.

Hå kommune og plan- og bygningsetaten i Oslo kommune fikk begge hederlig omtale.

Tone Farholt fikk prisen som Årets trekkhund. Foto: Ida Slettevoll

Årets trekkhund
Kommunikasjonsrådgiver Tone Fagerholt i Trondheim kommune fikk utmerkelsen «Årets trekkhund» for sitt store engasjement for klarspråk. Denne utmerkelsen går til en ildsjel som har gjort en spesiell innsats for klarspråk, og som har bidratt til gode resultater ved å motivere andre og være pådriver for et systematisk klarspråksarbeid.

- Takk til alle mine kollegaer i Trondheim, til KS som er en pådriver for klart språk og Stavanger kommune, som har satt oss på sporet, sier Fagerholt.

Tone Fagerholt har med små ressurser, men med en tydelig og gjennomtenkt plan, gjort begrepet klarspråk kjent i Trondheim kommune. Systematisk har hun tatt for seg område for område og fått arbeidet solid forankret i ledergruppen.

Statsråd Jan Tore Sanner delte også ut en temapris som gikk til Lånekassen for e-posten om regelendringer for grunnstipend, mens klarspråksprisen for staten gikk til Skattedirektoratet. Det er åttende gang Kommunal- og moderniseringsdepartementet deler ut denne prisen.

Anna Holm Vågsland

Anna Holm Vågsland

Prosjektleder for programmet Klart språk i kommunesektoren